Disclaimer

 

Copyright De Schans B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Geen enkele tekstuele, grafische, conceptuele en/of geluidsdragende informatie van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Schans B.V.

Aan de verstrekte informatie via onze site kunnen geen rechten worden ontleend. Kwaliteit van weergegeven projecten kan afwijken met betrekking tot het origineel in verband met compressie en afmetingen, geschikt gemaakt voor vertoning via internet.

Privacy Policy
Persoonlijke informatie van bezoekers, doorgegeven op www.deschans.com zal niet anders gebruikt worden dan aangegeven bij de formulieren waar deze ingevoerd kunnen worden, nog zal deze (commercieel of niet-commercieel) worden overgedragen aan derden.